Mitä me teemme?

Senioriagenttien sosiaalialan omavalvontaan kehitetty Soma –omavalvontasuunnitelma räätälöidään aina yrityksen toimialan ja koon perusteella. Palveluosiot ja suunnitelman sisältö rakentuu viranomaisohjeistuksen mukaan menettelytapaohjeista, laatuvaatimuksista ja muista omavalvonta-asiakirjoista.

Näin omavalvontasuunnitelma Soma valmistuu


Analyysi

Käynnistämme palvelun asiakkaan luona nykytilan selvityksellä ja siinä yhteydessä asetamme selkeät tavoitteet ja sovimme vastuista.

Toiminta

Koostamme yhteistyössä asiakkaan kanssa toimintaa ohjaavia toimintaohjeita ja muita dokumentteja sekä luomme viranomaismääräyksiin perustuvia asiakirjoja ja toiminnan kuvauksia.

Reagointi

Senioriagentit laatii yrityksen kanssa omavalvontasuunnitelman sovitussa laajuudessa. Huolehdimme omavalvontasuunnitelman päivityksistä sopimuksen mukaisesti.

Kotipalvelut ja niiden tukipalvelut

Sosiaalialan yksityisiä palveluyrityksiä, jotka hyötyvät palvelustamme

• Ikäihmisille asumispalvelua tuottavat yritykset
• Sosiaalihuoltolain mukaiset yksityiset kotipalvelut (henkilökohtainen hoiva ja huolenpito)
• Siivouspalvelut ja muut kotipalvelujen tukipalveluyritykset (ateria-, vaatehuolto, kylvetys-, kuljetus- ja saattajapalvelut) voivat tietyillä edellytyksillä olla sosiaalipalveluja ja siten tuottaa palvelua arvonlisäverottomana

Edellytyksiä arvonlisäverottomaan palvelutuotantoon ovat yritykselle laadittava omavalvontasuunnitelma ja se, että yritys on tehnyt ilmoituksen toiminnastaan siihen kuntaan, jonka alueella palveluja tuottaa. Lisäksi yksityisen palvelutuottajan ja asiakkaan välillä solmittu palvelusopimus sekä asiakkaalle tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma ovat ehtona.

Oletko siivousalan yrittäjä, jonka asiakkaina on kotonaan asuvia ikäihmisiä?

Tiesitkö, että kotipalveluyritykset, kuten siivousyritykset, voivat tuottaa palveluaan sosiaalipalveluna ja siten arvonlisäverottomana? Haluatko uuden kilpailuvaltin? Me kerromme miten se on mahdollista ja autamme sinua sen toteuttamisessa!

Lisätietoa omavalvonnasta:

www.valvira.fi
www.vero.fi

Yrityksesi paperihommat kuntoon, Senioriagentit hoitaa! Ota yhteyttä!