Ikääntyvän asiakkaan kotona asumisen tukeminen

Ikäihmisen kotona asuminen mahdollisimman pitkään vaatii itsenäisen selviytymisen tukemista ja uusia palvelumuotoja. Tähän tarpeeseen Senioriagentit tarjoaa arvoisesi ratkaisun.

Olennaista palvelutarpeen kartoittamisessa on tulevaisuuteen suuntautuminen. Tulevien tarpeiden pohtiminen ennakkoon ja niihin varautuminen suunnitelmallisesti suojaa monelta turhalta huolelta ja lisää turvallisuuden tunnetta. Asiakkaan omien asioiden hallinta ja voimaantuminen ylläpitää ja parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa sekä ehkäisee toimintakyvyn ennenaikaista heikentymistä.

Senioriagentit on olemassa asiakkaitaan varten. Emme tee ratkaisuja tai suosituksia palvelujärjestelmän ehdoilla, vaan tarjotaksemme asiakkaillemme parhaiten sopivat ja toiveiden mukaiset palvelut. Hallitsemme koko palvelukentän ja valitsemme sopimuskumppanimme omien palvelukriteeriemme mukaan ja valvomme palvelun laadun toteutumista myös heidän osaltaan.

Miten kotonaan asuvan ikääntyvän asiakkaan tuen ja avun kartoitus KAITA tehdään?


Palvelun käynnistäminen

Palvelumme käynnistyy iäkkään asiakkaan tai hänen omaisensa yhteydenotolla. Asiakkaan ja/tai hänen omaisensa kanssa sovitaan tapaaminen asiakkaan kotona.

Analyysi

Asiakkaan luona tehdään tilanteen edellyttämä tuen ja avun kartoitus. Arvioinnissa käytämme yleisesti käytössä olevia luotettavia mittareita, jotka dokumentoidaan. Palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan toiveiden mukaan. Kohtaamisessa tähdätään luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Palvelujen suunnittelussa pääperiaatteena on asiakasta kuunnellen voimavaraistava ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa.

Toiminta

Asiakkaan tarpeen- ja odotusten mukaiset palvelut kootaan asiakkaan lähipalveluista. Kartoitetaan apuvälineiden tarve ja kodin esteettömyys. Selvitetään myös asiakkaan oikeus eri tukimuotoihin ja etuisuuksiin sekä toimenpiteet niiden saamiseksi. Tarkoituksena on järjestää tarpeenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut asiakkaan tilanteen mukaan.

Reagointi

Palvelun tuottajat toimivat asiakkaan lähialueella ja ovat osa yhteistyöverkostoa, jonka toimijat ovat sitoutuneet yhdessä edistämään Senioriagentit Oy:n asiakkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämistä. Asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja oikeusturvaa noudatetaan kaikissa toimissa ja yhteyksissä. Rohkenemme myös kertoa sen, jos asiakas ei hyödy palveluistamme. Siksi voit aina turvallisin mielin ottaa meihin yhteyttä. Tilaa itsellesi oma agentti!