Mitä omavalvonta on?

Omavalvonta on sosiaalialan palveluyrityksen omaa toimintaa, jolla taataan, että asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus täyttää sille asetetut vaatimukset. Laissa yksityisistä sosiaalipalveluista edellytetään, että palveluntuottaja laatii omavalvontasuunnitelman palveluidensa laadunhallinnan varmistamiseksi. Palveluntuottajan on täytettävä laissa säädetyt toimintaedellytykset sekä jatkuvasti niitä myös arvioitava.

Mitä hyötyä omavalvonnasta on yritykselleni?

Yksityisiltä sosiaalipalveluyrityksiltä vaaditaan maaliskuun alusta lähtien ns. omavalvontaa. Omavalvontasuunnitelma voi olla koko liiketoimintasi ydin. Käytännössä toimiva omavalvontasuunnitelma on palvelutoiminnan laadukkaan kehittämisen tärkein väline. Sosiaalipalveluyritysten laadunhallinta ja –seuranta konkretisoituvat omavalvonnassa.

Miten voin sosiaalialan palveluntuottajana tehdä työni arvonlisäverottomasti?

Kotipalveluyritykset, kuten siivousyritykset, voivat tuottaa palveluaan sosiaalipalveluna ja siten arvonlisäverottomana. Edellytyksiä arvonlisäverottomaan palvelutuotantoon ovat yritykselle laadittava omavalvontasuunnitelma ja se, että yritys on tehnyt ilmoituksen toiminnastaan siihen kuntaan, jonka alueella palveluja tuottaa. Lisäksi yksityisen palvelutuottajan ja asiakkaan välillä solmittu palvelusopimus sekä asiakkaalle tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma ovat ehtona.

Kenelle Senioriagentit tarjoavat palveluitaan?

Sosiaalialan yksityiset palveluyritykset voivat hankkia meiltä viranomaisvalvontaan kuuluvat omavalvonta-asiakirjat ja/tai muun liiketoimintaa tukevan osaamisen. Senioriagenttien Soma-omavalvontasuunnitelma räätälöidään aina yrityksen toimialan ja koon perusteella.

Kotonaan asuville ikäihmisille ja heidän omaisilleen Senioriagentit tarjoaa laadukkaita sosiaalialan asiantuntijapalveluita. Teemme yksilöllisen tuen ja avun tarpeen kartoituksen, jonka perusteella suunnittelemme ja hankimme asiakkaalle parhaiten sopivat palvelut. Lisäksi autamme asiakkaitamme kaikissa hänelle kuuluvien etuisuuksien ja tukien hakemisessa.

Miten tavoitat Senioriagentit parhaiten?

Tavoitat meidät puhelimitse Nina 050 409 7576 tai Hannele 050 409 7565 sekä sähköpostitse info@senioriagentit.fi