Keitä me olemme?

Agenttimme Nina ja Hannele ovat tuoreita terveystieteiden maistereita ja valmistuneet Itä-Suomen yliopistosta sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta. Molemmat ovat kasvaneet yrittäjäperheessä ja omaksuneet näin peräänantamattoman otteen asioiden työstämisessä. Myönteisen elämänasenteen ansiosta työskentely heidän kanssaan on mutkatonta. Onnistutaan yhdessä!

Agentti Hannele Mäkelä

Perehtyneisyys ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluihin lähti gerontologian (oppi vanhenemisesta) opintojen myötä. Koko palvelujärjestelmän mittainen näkemys hyvinvoinnin- ja terveyden edistämiseen muodostui sosiaali- ja terveysministeriössä toimiessa ja näkökulma yksilölliseen palvelutarpeeseen syntyi Seniori-infon koordinaattorina. Hannele on tehnyt pitkän uran eri alojen asiakaspalvelun esimiestehtävissä sekä asiantuntijana. Henkilökohtaisina vahvuuksina ovat ikäihmisten palvelut, niiden järjestäminen ja koordinointi ja mielenkiinnon kohteina ikääntyvien palveluihin liittyvä kunnallinen päätöksenteko sekä yhteistyöverkostot.

Agentti Nina Joenpolvi

Kiinnostuneisuus hoivayrittäjyyden arkeen ja ikääntyvien hoivan laatuun on seurannut punaisena lankana koko maisteriopintojen läpi. Henkilökohtaisina mielenkiinnon kohteina ovat hoiva-alan viranomaistoimintaan ja ulkoistamiseen liittyvät asiat sekä sosiaali- ja terveysalan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö. Vahvuuksina ovat kaikki henkilöstöön, hoitotyöhön ja hoitotyön operatiiviseen henkilöstöjohtamiseen liittyvät asiat. Myös aseptiikka/hygieniaosaaminen on hallussa. Kannuksensa Nina on hankkinut osastonhoitajana ja yksityissektorin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantopuolella.